Услови на приватност

Според Законот 9887, од датум 10.03.2008 за “За приватност на Лични податоци на Република Албанија“, “Албтоурс“Д“Вас Тоур Оператор“ се обврзува според следното:

 

1. Дефиниции

1.1. Со овој договор, следните термини ќе бидат објаснети како:

1.1.1. Агенција: Регистиран правен субјект, кој нуди, наоѓа и исработува реални туристички патувања, билети за патувањ или различни видови на превоз и билети, влезници за спортски, музички или шоу настани, во замена за наплата на одреден надоместок.

1.1.2. Cookie: Мал дел од податоците испратени од online страна се зачувува на web пребарувачот на корисникот, додека тој ја користи online страната. Секој пат кога корисникот ја пребарува online страната, пребарувачот праќа cookies назад во серверот за да го исвести дека online страната е веќе претходно посетена од корисникот.

 

2. Користење на cookies

2.1.Online страните на агенцијата користат cookies за да ги класифицираат посетителите. Дел од cookies се неопходни за online страната да функционира нормално, да им дозволи на посетителите да прават резервации за патување или да му овозможат на персоналот на агенцијата да ги проследи барањата од корисниците / посетители.

2.2.Друг вид на cookies му овозможуваат на персоналот на агенцијата да им обезбеди на клиентите добро искуство кога тие пребаруваат низ online страната и истите да ја подобрат online страната. Cookies исто така обезбедуваат информации или понуди до клиентите.

2.3.Cookies се користат и за рекламирање на online страна

 

3. Општи услови за приватност

3.1.”Албтоурс “Д” Вас Тоур Оператор” (се однесува на “агенцијата”) ја разбира и почитува важноста на Вашата приватност. Условите за приватност се однесуваат на личните податоци кои ги поседуваме за Вас, или Вие ги обезбедувате за нас, ќе бидат обработени и заштитени од наша страна.

3.2. Следните податоци од посетителите на web страната ќе бидат снимени:
а) информации кои клиентот ги споделува со цел да се направи резервација за патување;
b) информации кои клиентот ги споделува со цел да учествува во натпревар или промоција објавени на web страната, за комплетирање на истражување или со цел да пријави проблем;
c) податоци од сметки и трансакции кои клиентот ги прави со цел да комплетира резервација;
d) доколку клиентот го контактира персоналот на агенцијата, персоналот може да ја сочува e-mail адресата користена од клиентот, вклучувајќи ја и IP адресата.

 

4. Пренос и чување на податоци

4.1. Податоците меморирани во агенцијата, можат да бидат пренесени или сочувани на локација надвор од европската економска зона. Можат да бидат обработени од персоналот со цел проследување до оној кој обезбедува траспорт.

4.2.Сите обезбедени информации од агенцијата, ќе бидат складирани и сочувани во сигурносните сервери на “Албтоурс“Д“Вас Тоур Оператор“.

4.3.Податоците обезбедени од агенцијата можат да бидат преместени / споделени со агенциите членки.

4.4.Податоците обезбедени од агенцијата можат да бидат искористени со цел да ги информираат клиентите за понуди и информации за агенцијата.

 

5. Откажување на процесот на задржување на податоци

Клиентите имаат право да ја информираат агенцијата да не ги проследува и задржува нивните приватни податоци за маркетинг цели, по пат на e-mail или со формите објавени на web страната.
 

6. Согласност за Услови на приватност

Со продолжување на користење на “Албтоурс“Д“Вас Тоур Оператор“, клиентот се согласува неговите податоци, обезбедени на агенцијата.